ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Από τους Ειδικούς!

Πάνω από 20 χρόνια παρέχουμε αξιόπιστες και οικονομικές ασφαλίσεις στους Έλληνες Μηχανικούς (Μελετητές, Επιβλέποντες και Συμβούλους).

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.

Η ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, Insurance Brokers-Ανταποκριτές Lloyd’s, με υψηλής στάθμης τεχνογνωσία και με οργάνωση ευρωπαϊκών προδιαγραφών, συμβουλεύει Επαγγελματίες ή/ και Επιχειρήσεις και προσφέρει τις απαραίτητες ασφαλιστικές καλύψεις ικανές να απελευθερώνουν παραγωγικές δυνάμεις για πρόοδο και ανάπτυξη.

Λειτουργεί ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής και ελέγχεται από την αρμόδια Αρχή της Τράπεζας της Ελλάδος. Επιπλέον, ως Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής Lloyd’s, ελέγχεται και από ανεξάρτητους Ελεγκτές (Auditors) των Lloyd’s.

Από το 1998 η ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. προωθεί την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης. Έχοντας καθιερωθεί στο χώρο των Γραφείων Μελετών, τα τελευταία χρόνια προωθεί την πλέον αξιόπιστη και οικονομική λύση Lloyd's και για την κάλυψη ανεξάρτητων Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών και Ειδικών Συμβούλων (Τεχνικοί Ασφαλείας, IT Consultants, Περιβάλλοντος, ΑΜΕΕ, κ.λπ.).

Οι ασφαλίσεις γίνονται απευθείας ή μέσω πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Ποιοι είμαστε

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο

Αξιώσεις Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει για εξ αμελείας λάθος ή παράλειψη που διέπραξε ή κατηγορείται πως διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ενδεικτικά:
Αξιώσεις Αποζημίωσης
Αξιώσεις Αποζημίωσης

Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω ευθύνης στα πλαίσια Μελέτης - Επίβλεψης ή Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού

Έξοδα Υπεράσπισης
Έξοδα Υπεράσπισης

Έξοδα πραγματογνωμοσύνης και υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (κακόβουλη “επίθεση”)

Έξοδα & Δαπάνες
Έξοδα & Δαπάνες

Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες, πραγματογνωμοσύνη, διαμεσολάβηση (εξωδικαστική διευθέτηση αξίωσης αποζημίωσης)

Νομική Υποστήριξη
Νομική Υποστήριξη

Επιπλέον, με ειδικό όρο, καλύπτει δαπάνες νομικής υποστήριξης για Ποινική Ευθύνη (βαραίνει τους Έλληνες Μηχανικούς)

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Ασφαλιστηρίου

Πλήρης & Γρήγορη Αποζημίωση

Αποζημίωση τόσο για άμεσες “θετικές” όσο και για έμμεσες “αποθετικές” ζημιές (διαφυγόντα κέρδη, κλπ)

Χωρίς «ψιλά γράμματα»

Οι καλύψεις διατυπώνονται με απλό και σαφή τρόπο χωρίς «ψιλά γράμματα»

Ευελιξία σε Όρια Κάλυψης

Τα Όρια Κάλυψης διαμορφώνονται με ευελιξία σύμφωνα με τις ανάγκες του Aσφαλισμένου

Ποσό Απαλλαγής

Λογικό ποσό Απαλλαγής (συμμετοχή του ασφαλισμένου στην αποζημίωση).

Δίκαια & Άμεση Αποζημίωση

Αποζημίωση χωρίς προϋπόθεση έκδοσης δικαστικής απόφασης (συνήθης πρακτική σε εγχώρια Ασφαλιστήρια)

Εκτεταμένη Γεωγραφική Κάλυψη

Ασφαλιστική κάλυψη όχι μόνο σε Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και Παγκόσμια

Περιγραφή προϊόντος

Σαν σύγχρονος επαγγελματίας, ασφάλισε την ευθύνη σου για... να κοιμάσαι ήσυχος!

Ζητείστε Προσφορά
Call-To-Action
Work

Γιατί να εμπιστευθείτε την ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ

Τεχνογνωσία & Εμπειρία

Τεχνογνωσία & Εμπειρία

Εξειδικευμένη Τεχνογνωσία & Εμπειρία στους κλάδους Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, Τεχνικών Έργων και Επιχειρηματικών Κινδύνων

Υπηρεσίες με «εγγύηση»

Υπηρεσίες με «εγγύηση»

Διαθέτει ίδια Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι 3,000,000€/απαίτηση για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις που μπορεί να ζημιώσουν Πελάτες της ή Τρίτους

Διεθνή πρότυπα

Διεθνή πρότυπα

Ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου

Γιατί να μας εμπιστευθείτε;

Είπαν για εμάς:

Testimonial

Διεύθυνση:

Υψηλάντου 17, 15232,
Χαλάνδρι, Αθήνα

Επικοινωνία

Τηλ.: 210-6821434  Γεώργιος Κουτίνας
Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων
Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος 

Τηλ.: 210 8028946 εσωτ.116
Γεωργία Ζεϊμπέκη
Account Executive/ Underwriter
Τηλ.: 210 8028946 εσωτ.112
Μαρκέλλα Φούλου
Account Executive/ Underwriter

Email

info@gkoutinas.gr

Contact
Top