ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Από τους Ειδικούς!

Πάνω από 20 χρόνια παρέχουμε αξιόπιστες και οικονομικές ασφαλίσεις στους Έλληνες Μηχανικούς (Μελετητές, Επιβλέποντες και Συμβούλους).

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.

Η ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, Insurance Brokers-Ανταποκριτές Lloyd’s, με υψηλής στάθμης τεχνογνωσία και με οργάνωση ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Ενημερώνει για χρήσιμα ασφαλιστικά προϊόντα, συμβουλεύει για τις απαραίτητες καλύψεις και προσφέρει λύσεις που εξασφαλίζουν σιγουριά και απελευθερώνουν παραγωγικές δυνάμεις για ευημερία και ανάπτυξη.

Λειτουργεί ως ανεξάρτητος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τραπέζης της Ελλάδος. Επιπλέον, ως Ανταποκριτής Lloyd’s, ελέγχεται και από Ελεγκτές (Auditors) των Lloyd’s.

Την τελευταία 20ετία η ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. προωθεί την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Φορέων Παροχής Υπηρεσιών (κυρίως Γραφεία Μελετών και Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Μηχανικοί), απευθείας ή μέσω πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Ποιοι είμαστε

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο - Lloyd’s

Αξιώσεις Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει για εξ αμελείας λάθος ή παράλειψη που διέπραξε ή κατηγορείται πως διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ενδεικτικά:
Αξιώσεις Αποζημίωσης
Αξιώσεις Αποζημίωσης

Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω ευθύνης στα πλαίσια Μελέτης - Επίβλεψης ή Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού

Έξοδα Υπεράσπισης
Έξοδα Υπεράσπισης

Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (κακόβουλη “επίθεση”)

Έξοδα & Δαπάνες
Έξοδα & Δαπάνες

Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες, πραγματογνωμοσύνη, διαμεσολάβηση (εξωδικαστική διευθέτηση αξίωσης αποζημίωσης)

Νομική Υποστήριξη
Νομική Υποστήριξη

Επιπλέον, με βάση ειδικό όρο, καλύπτει: Δαπάνες για νομική υποστήριξη σε περίπτωση κατηγορίας για ποινικό αδίκημα

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Ασφαλιστηρίου Lloyd’s

Πλήρης & Γρήγορη Αποζημίωση

Αποζημίωση τόσο για άμεσες “θετικές” όσο και για έμμεσες “αποθετικές” ζημιές (διαφυγόντα κέρδη, κλπ)

Χωρίς «ψιλά γράμματα»

Οι καλύψεις διατυπώνονται με απλό και σαφή τρόπο χωρίς «ψιλά γράμματα»

Ευελιξία σε Όρια Κάλυψης

Τα Όρια Κάλυψης διαμορφώνονται με ευελιξία σύμφωνα με τις ανάγκες του Aσφαλισμένου

Ποσό Απαλλαγής

Λογικό ποσό Απαλλαγής (συμμετοχή του ασφαλισμένου στην αποζημίωση).

Δίκαια & Άμεση Αποζημίωση

Αποζημίωση χωρίς προϋπόθεση έκδοσης δικαστικής απόφασης (συνήθης πρακτική σε εγχώρια Ασφαλιστήρια)

Εκτεταμένη Γεωγραφική Κάλυψη

Ασφαλιστική κάλυψη όχι μόνο σε Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και Παγκόσμια

Περιγραφή προϊόντος

Σαν σύγχρονος επαγγελματίας, ασφάλισε την ευθύνη σου για... να κοιμάσαι ήσυχος!

Ζητείστε Προσφορά
Call-To-Action
Work

Γιατί να εμπιστευθείτε την ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ

Τεχνογνωσία & Εμπειρία

Τεχνογνωσία & Εμπειρία

Εξειδικευμένη Τεχνογνωσία & Εμπειρία στους κλάδους Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, Τεχνικών Έργων και Επιχειρηματικών Κινδύνων

Υπηρεσίες με «εγγύηση»

Υπηρεσίες με «εγγύηση»

Διαθέτει ίδια Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι 3,000,000€/απαίτηση για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις που μπορεί να ζημιώσουν Πελάτες της ή Τρίτους

Διεθνή πρότυπα

Διεθνή πρότυπα

Ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου

Γιατί να μας εμπιστευθείτε;

Είπαν για εμάς:

Testimonial

Διεύθυνση:

Υψηλάντου 17, 15232,
Χαλάνδρι, Αθήνα

Επικοινωνία

Τηλ: 210-6821434

Email

info@gkoutinas.gr

Contact
Top